Отчетъ Екатеринославской Городской Общественной Библіотеки за 1902 годъ
Анотація: Книга являє собою звіт про роботу міської бібліотеки м. Катеринослава у 1902 р. У книзі надані відомості про склад бібліотечної Ради та адміністрації, про придбання міською владою нового приміщення для бібліотеки, про рух бібліотечних фондів, про відвідування та книговидачу, а також грошовий звіт за 1902 рік. Окремими розділами надані: статистика читання журналів та книжок вітчизняних і зарубіжних авторів, перелік періодичних видань бібліотеки, кошториси прибутків і видатків грошових коштів на 1902 та 1903 рр. Книга містить також цінний додаток – Історичну записку до дня освячення Катеринославської міської бібліотеки, де описана історія створення та розвитку цього закладу культури.
 
Аннотация: Книга представляет собой письменный отчет о работе городской библиотеки г. Екатеринослава в 1902 году. В ней представлены сведения о составе Совета и администрации библиотеки, о приобретении городской властью нового помещения для библиотеки, о движении библиотечных фондов, о посещаемости и книговыдаче, а также денежный отчёт за 1902 год. Отдельными разделами даны: статистика чтения журналов и книг отечественных и зарубежных авторов, список периодических изданий библиотеки, сметы прихода и расхода денежных средств библиотеки на 1902 и 1903 гг. Книга содержит также ценное приложение – Историческую записку ко дню освящения нового здания Екатеринославской городской библиотеки, где описана история создания и развития этого учреждения.
Бібліографічний опис: Отчет о состоянии Екатеринославской городской общественной библиотеки за 1892, 1894, 1897, 1898, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1909, 1910, 1911, 1912, 1914 год [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губерн. Правления : Типо-Литогр. Губерн. Правления, 1893 - 1915. - 449 (в одной обложке) с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 1001
Переглянути