Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Городской Общественной Библіотеки за 1900 годъ

> Анотація: Книга являє собою звіт про роботу міської бібліотеки м. Катеринослава у 1900 р. У неї надані відомості про зміни у складі бібліотечної Ради та адміністрації, про відвідування та книговидачу, про пожертвування книжок, а також кошторис прибутків та видатків грошових коштів за поточний рік. Описаний склад бібліотечних фондів, надана інформація про надбання нової та вилучення зношеної літератури. Докладно розповідається, книги яких авторів, як вітчизняних, так і зарубіжних, найчастіше були запитані читачами. Наприкінці наданий перелік періодичних видань бібліотеки у 1900 р.
 
Аннотация: Книга представляет собой письменный отчет о работе городской библиотеки г. Екатеринослава в 1900 году. В ней представлены сведения об изменениях в составе Совета и администрации библиотеки, о посещаемости и книговыдаче, о пожертвованиях книг, а также смета прихода и расхода денежных средств в 1900 г. Описан состав библиотечных фондов, дана информация о приобретении новой и изъятии изношенной литературы. Подробно освещено, книги каких авторов, как отечественных, так и зарубежных, были более всего востребованы читателями. В конце представлен список периодических изданий библиотеки в 1900 году.
Бібліографічний опис: Отчет о состоянии Екатеринославской городской общественной библиотеки за 1892, 1894, 1897, 1898, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1909, 1910, 1911, 1912, 1914 год [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губерн. Правления : Типо-Литогр. Губерн. Правления, 1893 - 1915. - 449 (в одной обложке) с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 1679
Переглянути