Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Городской Общественной Библіотеки за 1896 годъ

> Анотація: Книга являє собою звіт про роботу міської бібліотеки м. Катеринослава у 1896 р. У неї надані відомості про склад бібліотечної Ради, про передплату періодичних видань у 1896 році, про пожертвування книжок, про відвідування та книговидачу, про надбання та вилучення книг з бібліотечних фондів, а також кошторис прибутків та видатків грошових коштів за поточний рік. Окремий розділ книги присвячений аналізу фонду бібліотеки за відділами та видами видань.
 
Аннотация: Книга представляет собой письменный отчет о работе городской библиотеки г. Екатеринослава в 1896 году. В ней представлены сведения о составе Совета и администрации библиотеки, о подписке периодических изданий в 1896 г., о пожертвованиях книг, о посещаемости и книговыдаче, о приобретении и изъятии книг из библиотечных фондов, а также смета прихода и расхода денежных средств за текущий год. Отдельный раздел книги посвящен анализу фонда библиотеки по отделам и видам издания
Бібліографічний опис: Отчетъ Екатеринославской городской общественной библиотеки за 1896, 1897, 1899, 1901, 1902, 1903, 1904, 1913 годы [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Братства Св. Владимира : Типо-Литогр. Губерн. Правления : Тип. А. І. Цеткіна и М. А. Синайского, 1900 - 1914. - 317 (под одной обложкой) с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 1608
Переглянути