Постановленія Екатеринославскаго Чрезвічайнаго Губернскаго Земскаго Собранія 23 мая 1908 года съ приложеніями къ нимъ
Анотація: Книга є збіркою постанов та інших документів, які були прийняті Катеринославськими губернськими земськими зборами на надзвичайній сесії 1908 р. Ці постанови охоплюють усі сфери життя губернії: фінансування, будівництво, промисловість, комунальне та сільське господарства, охорону здоров'я, соціальні та благодійні питання. Додаток містить документи, розглянуті на засіданні: списки учасників земських зборів, доповіді губернської управи та клопотання представників земств, а також заяви, пропозиції, кошториси видатків та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник постановлений и других документов, принятых Екатеринославским губернским земским собранием на чрезвычайной сессии 1908 г. Эти постановления охватывают все сферы жизни губернии: финансирование, строительство, промышленность, коммунальное и сельское хозяйства, здравоохранение, социальные и благотворительные вопросы. Приложения содержат документы заседания: списки участников земского собрания, доклады губернской управы и ходатайства представителей земств, а также заявления, предложения, сметы расходов и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Постановленія Екатеринославскаго Чрезвычайнаго Губернскаго Земскаго Собранія 23 мая 1908 года съ приложеніями къ нимъ [Текст]. - Екатеринославъ : Тип. Губерн. Земства, 1908. - 149 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 985
Переглянути