Краєзнавча Електронна бібліотека

Записки Екатеринославскаго отделенія Императорскаго Русскаго Техническаго Общества. №3. Май 1903.

> Анотація: Випуск містить огляд металургійних заводів Західної Європи, витяг із доповіді про пресування вугілля, статтю про крихкість сталі, дослідження осадження металевого золота в кристалічному вигляді альдегідом мурашиної кислоти. Розглядається механічне випробування ударом металів у надрізаних брусках.
Бібліографічний опис: Записки Екатеринославского отделения Императорского Русского Технического общества [Текст] / ред. М. С. Филоненко. – Екатеринослав : Типо-Литогр. Л. И. Сатановского, 1903. – № 3. – Май. – 66 с. + 13 расп. табл.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 26.03.2024
Кількість переглядів: 96
Переглянути