Краєзнавча Електронна бібліотека

ЗАПИСКИ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАГО ОТДЕЛЕНІЯ Императорскаго Русскаго Техническаго общества. №2. Март и Апрель 1904 г

> Анотація: З 1902 по 1917 в Катеринославі видавався перший технічний журнал «Записки Екатеринославского отделения Императорского Русского Технического общества». Він виходив раз на два місяці і висвітлював проблематику розвитку промисловості Півдня. Часопис друкував звіти про діяльність товариства, програми навчальних курсів із технічних дисциплін, повідомлення про винаходи, наукові статті та доповіді з окремих тем розвитку промисловості. Випуск містить звіт про роботу товариства, аналіз зношування рейок, технічні умови на залізничне обладнання, інформацію про сталеливарну справу, чавунне виробництво за кордоном.
Бібліографічний опис: Записки Екатеринославского отделения Императорского Русского Технического общества [Текст] / ред. С. В. Жуковский. – Екатеринослав : Тип. Л. И. Сатановского, 1904. – № 2. – Март-Апрель. – ХХІ, 78 с. + 7 расп. табл.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 25.01.2024
Кількість переглядів: 91
Переглянути