Краєзнавча Електронна бібліотека

ЗАПИСКИ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАГО ОТДЕЛЕНІЯ Императорскаго Русскаго Техническаго Общества. 1908 г. №1-2 январь-февраль

> Анотація: З 1902 по 1917 роки в Катеринославі видавався перший технічний журнал «Записки Екатеринославского отделения Императорского Русского Технического общества». Він виходив раз на два місяці і висвітлював проблематику розвитку промисловості Півдня. Часопис друкував звіти про діяльність товариства, програми навчальних курсів із технічних дисциплін, повідомлення про винаходи, наукові статті та доповіді з окремих тем розвитку промисловості. Випуск містить протоколи засідань Товариства, дослідження пропускної спроможності Катерининської залізниці, циркуляр французького міністерства громадських робіт щодо залізобетонних робіт, статтю про норми Кестліна.
Бібліографічний опис: Записки Екатеринославского отделения Императорского Русского Технического общества [Текст] / ред. И. И. Тихонов. – Екатеринослав : Тип. Губ. земства, 1908. – № 1–2. – Январь-Февраль. – 94 с. + 5 расп. табл.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 25.01.2024
Кількість переглядів: 110
Переглянути