Ольриджъ и Шевченко : Страничка из прошлаго. Варіант 2.
Анотація: Нарис про дружбу Тараса Григоровича Шевченка з чорношкірим американським актором Ольриджем увійшов до збірки творів письменників, художників і композиторів початку ХХ століття, які взяли участь у благодійній акції для жертв Першої світової війни. Автор нарису порівняв дві творчі особистості - американця Ольриджа і українського митця Шевченка. Дружба цих людей не випадкова - їх долі багато в чому схожі, обидва народилися у рабстві, але завдяки своїй обдарованості і любові до мистецтва, вони змогли стати вільними і кожен з них прославив свій народ у художній творчості. У спогадах С. Єлпатьєвського також описана особистість графа Федора Толстого - петербурзького покровителя діячів мистецтва, який добився повернення Тараса Григоровича Шевченка з закаспійського вигнання і надав йому можливість вільно займатися живописом і поезією.
 
Аннотация: Очерк о дружбе Тараса Григорьевича Шевченко с чернокожим американским актёром Ольриджем вошёл в сборник произведений писателей, художников и композиторов начала ХХ века, которые приняли участие в благотворительной акции для жертв Первой мировой войны. Автор очерка сопоставил две творческие личности – американца Ольриджа и украинского поэта Шевченко. Дружба этих людей не случайна - их судьбы во многом схожи, оба родились в рабстве, но благодаря своей одаренности и любви к искусству, они смогли стать свободными и каждый из них прославил свой народ в художественном творчестве. В воспоминаниях С. Елпатьевского также описана личность графа Федора Толстого – петербуржского покровителя деятелей искусства, который добился возвращения Тараса Григорьевича Шевченко из закаспийского изгнания и предоставил ему возможность свободно заниматься живописью и поэзией.
Бібліографічний опис: Елпатьевскій С. Ольриджъ и Шевченко: Страничка из прошлаго / С. Елпатьевскій // Кличъ : Сборникъ на помощь жертвамъ войны / ред.: И. А. Бунин, В. В. Вересаев, Н. Д. Телешов. - М. : Т-во скоропечатия А. А. Левенсонъ, 1915. - С. 87-89
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 950
Переглянути