Краєзнавча Електронна бібліотека

РЕЧЬ, говоренная воремя публичнаго испітанія Іюня 28 дня 1810 года. ВЪ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ГИМНАЗІИ Директоромъ оныя и училищъ Екатеринославской Губерніи Коллежскимъ Советникомъ и ордена с. Равно- апостольнаго Князя Владимира 4 степени Кавалеромъ Димитрїемъ Мизко

> Анотація: Димитрій Тимофійович Мизко (1772–1847) зробив великий внесок у розвиток освіти і культури Катеринославщини першої третини ХІХ ст. Видання містить промову, проголошену ним під час публічних іспитів гімназистів 28 червня 1810 року.
Бібліографічний опис: Речь, говоренная во время публичного испытания июня 28 дня 1810 года, в Екатеринославской губернской гимназии директором оной и училищ Екатеринославской губернии, коллежским советником и ордена с. Равноапостольного Владимира 4 степени Кавалером Дмитрием Мизко [Текст]. – Харьков : Университетская Тип., 1812. – 11 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 30.10.2023
Кількість переглядів: 189
Переглянути