Краєзнавча Електронна бібліотека

Шевченкіана ДОУНБ. Документальна колекція

> Анотація: Інформаційно-бібліографічний покажчик «Шевченкіана ДОУНБ. Документальна колекція» продовжує серію друкованих каталогів, що відображає видання з фонду Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, пов’язані з ім’ям Т. Г. Шевченка. Друге видання покажчика кумулює матеріали книжкового фонду і матеріали з періодичних видань ДОУНБ і складається з двох основних розділів: «Книжкова колекція ДОУНБ» та «Матеріали з періодичних видань із фондів ДОУНБ» які у свою чергу поділяються на тематичні підрозділи стосовно життя і творчості Т. Г. Шевченка. Видання поєднує твори поета, дослідницькі праці щодо його життя і творчості, увіковічення пам’яті поета, бібліографію, вебліографію, кіновтілення образа Т. Г. Шевченка тощо. Видання призначене для викладачів, учителів, студентів, бібліотекарів, журналістів, наукових працівників, а також для широкого загалу шанувальників творчості Т. Г. Шевченка.
 
Аннотация: Информационно-библиографический указатель «Шевченкиана ДОУНБ. Документальная коллекция» продолжает серию печатных каталогов, отражающих издания из фонда Днепропетровской областной универсальной научной библиотеки имени первоучителей славянских Кирилла и Мефодия, связанных с именем Т. Г. Шевченко. Второе издание указателя кумулирует материалы книжного фонда и материалы из периодических изданий ДОУНБ и состоит из двух основных разделов: «Книжная коллекция ДОУНБ» и «Материалы из периодических изданий из фондов ДОУНБ», которые в свою очередь, состоят из тематических разделов, отражающих материалы о жизни и творчестве Т. Г. Шевченко. Издание объединяет произведения поэта, исследовательские труды о его жизни и творчестве, увековечение памяти поэта, библиографию, веблиографию, киновоплощение образа Т. Г. Шевченко и пр. Издание предназначено для преподавателей, учителей, студентов, библиотекарей, журналистов, научных работников, а также для широкой общественности почитателей творчества Т. Г. Шевченко.
Бібліографічний опис: Шевченкіана ДОУНБ. Документальна колекція [Текст] / уклад. В.А. Піскун.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2013.– 106 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 1855
Переглянути