Краєзнавча Електронна бібліотека

Летопись Самовидца по новооткрытымъ спискамъ съ приложеніемъ трехъ Малороссійскихъ хроникъ: Хмельницкой, "Краткого описания Малороссіи" и "Собранія историческаго"

> Анотація: Літопис Самовидця – козацький літопис, одна з найвидатніших історіографічних пам’яток і одне з фундаментальних джерел історії Східної Європи XVII століття, самобутня й оригінальна пам’ятка української мови та літератури. Написаний очевидцем подій, вихідцем зі старшини Війська Запорозького, літопис містить цінні фактичні відомості з історії українського, білоруського, польського та інших народів другої половини XVII ст. Багато з цих відомостей мають унікальний характер. Наприкінці книги розміщено алфавітний покажчик термінів, особистих імен і географічних назв, що зустрічаються в літописі. Буде цікава всім, хто вивчає історію України.
 
Аннотация: Летопись Самовидца – казацкая летопись, один из величайших историографических памятников и один из фундаментальных источников по истории Восточной Европы XVII века, самобытная и оригинальная памятка украинского языка и литературы. Написанная очевидцем событий, выходцем из старшины Войска Запорожского, летопись содержит ценные фактические сведения по истории украинского, белорусского, польского и других народов второй половины XVII в. Многие из этих сведений имеют уникальный характер. В конце книги размещены алфавитный указатель терминов, личных имен и географических названий, встречающихся в летописи. Будет интересна всем, кто изучает историю Украины.
Бібліографічний опис: Летопись Самовидца по новооткрытым спискам [Текст] : с приложением трех Малороссийских хроник: Хмельницкой, «Краткого описания Малороссии» и «Собрания исторического». – Издана киевскою временною комиссиею для разбора древних актов. – К. : Тип. К.Н. Милевского, 1878. – 468 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 14.03.2023
Кількість переглядів: 618
Переглянути