ТРУДЫ 13-го АРХЕОЛОГИЧЕСКАГО СЪЕЗДА В ЕКАТЕРИНОСЛАВЕ 1905
Анотація: У книзі висвітлено доповіді тринадцятого археологічного з'їзду в Катеринославі в 1905 р. історичного, археологічного, етнографічного, географічного та побутового змісту; протоколи й постанови засідань Попереднього Комітету та Ради з'їзду. Також у виданні представлено статті Д. Яворницького: "Карты Украйны и Запорожья и планы р. Дніпра" (стр. 51-60), "ЗАПОРОЖСКАЯ СТАРИНА" (стр.61-70). Будучи джерелознавчим комплексом, матеріали ХІІІ Археологічного з'їзду представляють інтерес для істориків і краєзнавців, які вивчають форми розвитку системи охорони старожитностей.
 
Аннотация: В книге освещены доклады тринадцатого археологического съезда в Екатеринославе в 1905 г. исторического, археологического, географического и бытового содержания, протоколы и постановления заседаний Предварительного Комитета и Совета съезда. Также в издании представлены статьи Д. Яворницкого: Карты Украйны и Запорожья и планы р. Дніпра (стр. 51-60), ЗАПОРОЖСКАЯ СТАРИНА (стр.61-70). Являясь источниковедческим комплексом, материалы ХІІІ Археологического съезда представляют интерес для историков и краеведов, изучающих формы развития системы охраны древностей.
Бібліографічний опис: Труды тринадцатого Археологического съезда в Екатеринославе 1905 [Текст]. Т .ІІ / под ред. графини Уваровой. - М. : Тов. Тип. А.И. Мамонтова, 1908. - 533 + 273. с. : ил. + прил.: 14 табл.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 07.06.2021
Кількість переглядів: 146
Переглянути