Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Городской Общественной Библіотеки за 1908 годъ

> Анотація: Книга являє собою звіт про роботу міської бібліотеки м. Катеринослава у 1908 р. У неї надані відомості про склад бібліотечної Ради та адміністрації, про ремонт будівлі бібліотеки, про передплату періодичних видань у 1908 та 1909 рр., про пожертвування книжок, про відвідування та книговидачу, про надбання та вилучення книг з бібліотечних фондів, а також грошовий звіт за 1908 рік та кошторис прибутків та видатків на 1909 рік. Докладно розповідається, книги яких авторів, як вітчизняних, так і зарубіжних, найчастіше були запитані читачами. Окремий розділ книги присвячений звіту про роботу читальні (читального залу).
 
Аннотация: Книга представляет собой письменный отчет о работе городской библиотеки г. Екатеринослава в 1908 году. В ней представлены сведения о составе Совета и администрации библиотеки, о проведённом ремонте здания библиотеки, о подписке периодических изданий в 1908 и 1909 гг., о пожертвованиях книг, о посещаемости и книговыдаче, о приобретении и изъятии книг из библиотечных фондов, а также денежный отчет за 1908 год и смета прихода и расхода средств на 1909 г. Подробно освещено, книги каких авторов, как отечественных, так и зарубежных, были более всего востребованы читателями. Отдельный раздел книги посвящен отчету о работе читальни (читального зала).
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской городской общественной библиотеки за 1908 год [Текст]. - Екатеринослав : [б. и.], Б. г. - 31 с. (ксерокс)
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 1627
Переглянути