Краєзнавча Електронна бібліотека

ЗЕМСКАЯ МЕДИЦИНА ПО BEРХНЕДНЕПРОВСКОМУ УЕЗДУ 1907 г. Составил земсий санитарный врачъ А.Ширманъ

> Анотація: Книга являє собою звіт про стан медичного обслуговування у Верхньодніпровському повіті Катеринославської губернії, що був складений земським санітарним лікарем А. Ширманом. У звіті детально викладено принципи організації медичної допомоги в повітових лікарнях, амбулаторіях та фельдшерських пунктах, проаналізовано діяльність Лікарсько-Санітарної Ради, розглянуті питання фінансування повітової медицини у 1907 році. Додатки до книги містять таблиці та діаграми з різноманітними статистичними відомостями, а також відомості про склад медичного персоналу та ділянки повіту.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчёт о состоянии медицинского обслуживания в Верхнеднепровском уезде Екатеринославской губернии, составленный земским санитарным врачом А. Ширманом. В отчете подробно изложены принципы организации медицинской помощи в уездных больницах, амбулаториях и фельдшерских пунктах, проанализирована деятельность Врачебно-Санитарного Совета, рассмотрены вопросы финансирования уездной медицины в 1907 году. Приложения к книге содержат таблицы и диаграммы с разнообразными статистическими сведениями, а также сведения о составе медицинского персонала и участках уезда.
Бібліографічний опис: Земская медицина по Верхнеднепровскому уезду 1907 г. [Текст] / сост. А. Ширман. – [Верхнеднепровск] : [б.и., 1908]. - 163 с.
Опубліковано: 05.03.2021
Кількість переглядів: 850
Переглянути