ТРУДЫ ШЕСТОГО СОВЕЩАНІЯ АГРОНОМОВЪ ПРИ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЕ. 25-29 апреля 1911 года
Анотація: Книга являє собою збірник доповідей та постанов шостого зібрання агрономів Катеринославської губернії. Тут розглядаються актуальні для 1911 року сільськогосподарські проблеми: обладнання агрономічних ділянок, огранізация початкових сільськогосподарських шкіл для дорослого населення, розвиток садівництва і плодівництва, створення показових полів і ділянок тощо. Збірник представляє інтерес для всіх, хто цікавиться історією розвитку медицини і санітарії краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник докладов и постановлений шестого совещания агрономов Екатеринославской губернии. Здесь рассматриваются актуальные для 1911 года сельскохозяйственные проблемы: оборудование агрономических участков, огранизация начальных сельскохозяйственных школ для взрослого населения, развитие садоводства и плодоводства, создание показательных полей и участков, и мн. другое. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Труды шестого совещания агрономов при при Екатеринославской Губернской Земской Управе 26-29 апреля 1911 года [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губерн. Земства, 1911. - 466 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.03.2021
Кількість переглядів: 92
Переглянути