МАНДРІВКА НА ДНІПРОВІ ПОРОГИ. Оповідання для дітей. З малюнками
Анотація: Кащенко Адріан — український письменник, автор численних прозових творів про Запорізьку Січ. Андріан Феофанович починав свій шлях у літературу з друкування народних легенд, переказів, казок, але йому судилося стати популярним історичним повістярем, який у своїх творах популяризував славне минуле рідного народу («Запорозька слава», «На руїнах Січі», «Під Корсунем», «Зруйноване гніздо» та ін). Видання містить у собі оповідання для дітей "Мандрівка на Дніпрові пороги", що побачило світ у 1917 році.
 
Аннотация: Кащенко Адриан - украинский писатель, автор многочисленных исторических очерков и повестей о Запорожской Сечи. Андриан Феофанович начинал свой путь в литературу с издания народных легенд, преданий, сказок, но ему суждено было стать популярным историческим сказателем, который в своих произведениях популяризировал славное прошлое родного народа («Запорожская слава», «На руинах Сечи», «Под Корсунем», «Разоренное гнездо» и др.). Издание 1917 года включает в себя рассказ для детей "Путешествие на Днепровские пороги".
Бібліографічний опис: Кащенко, [Андріан Феофанович]. Мандрівка на дніпрові пороги: оповідання для дітей з малюнками / А. Кащенко. - 2-ге вид. – Катеринослав: Друкарня І. Війсман і І. Мордхілевич, 1917. – 40 с. : іл.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 21.04.2021
Кількість переглядів: 123
Переглянути