Зоря нового життя: комедія на 4 одміни
Анотація: Кащенко Адріан — український письменник, автор численних прозових творів про Запорізьку Січ. Андріан Феофанович починав свій шлях у літературу з друкування народних легенд, переказів, казок, але йому судилося стати популярним історичним повістярем, який у своїх творах популяризував славне минуле рідного народу («Запорозька слава», «На руїнах Січі», «Під Корсунем», «Зруйноване гніздо» та ін). У 1887 році розпочав роботу над п’єсою «Зоря нового життя», яка була опублікована лише через 20 років - у 1907. У соціальній комедії порушено проблему освіти, мови й місця інтелігенції у відродженні духовності, її участь у громадсько-політичному русі.
 
Аннотация: Кащенко Адриан - украинский писатель, автор многочисленных исторических очерков и повестей о Запорожской Сечи. Андриан Феофанович начинал свой путь в литературу с издания народных легенд, преданий, сказок, но ему суждено было стать популярным историческим сказателем, который в своих произведениях популяризировал славное прошлое родного народа («Запорожская слава», «На руинах Сечи», «Под Корсунем», «Разоренное гнездо» и др.). В 1887 году начал работу над пьесой «Заря новой жизни», которая была опубликована лишь через 20 лет - в 1907. В социальной комедии поднята проблема образования, языка и места интеллигенции в возрождении духовности, ее участие в общественно-политическом движении.
Бібліографічний опис: Кащенко, [Андріан Феофанович]. Зоря нового життя: комедія на 4 одміни / А. Кащенко. – Катеринослав: Друкарня І. Війсмана, 1918. – 72 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 21.04.2021
Кількість переглядів: 95
Переглянути