ЗРУЙНОВАНЕ ГНІЗДО. Повість з часів скасуваня Запорожської Січі
Анотація: Кащенко Адріан — український письменник, автор численних прозових творів про Запорізьку Січ. Андріан Феофанович починав свій шлях у літературу з друкування народних легенд, переказів, казок, але йому судилося стати популярним історичним повістярем, який у своїх творах популяризував славне минуле рідного народу («Запорозька слава», «На руїнах Січі», «Під Корсунем», «Зруйноване гніздо» та ін). Історична повість «Зруйноване гніздо» охоплює 1775–1780 роки. Це твір про ліквідацію Запорізької Січі, козацьких вольностей та панування московських вельмож на землях зруйнованої Січі.
 
Аннотация: Кащенко Адриан - украинский писатель, автор многочисленных исторических очерков и повестей о Запорожской Сечи. Андриан Феофанович начинал свой путь в литературу с издания народных легенд, преданий, сказок, но ему суждено было стать популярным историческим сказателем, который в своих произведениях популяризировал славное прошлое родного народа («Запорожская слава», «На руинах Сечи», «Под Корсунем», «Разоренное гнездо» и др.). Историческая повесть «Разоренное гнездо» охватывает 1775-1780 годы. Это произведение о ликвидации Запорожской Сечи, казацких вольностей и господстве московских вельмож на землях разрушенной Сечи.
Бібліографічний опис: Кащенко, [Андріан Феофанович]. Зруйноване гніздо: повість з часів скасування Запорожської Січі / А. Кащенко. - 3-тє вид. – Січеслав: Укр. Вид-во, 1919. – 104 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 19.02.2021
Кількість переглядів: 123
Переглянути