Краєзнавча Електронна бібліотека

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИСТОРІИ ЗАПОРОЖСКИХЪ КОЗАКОВЪ

> Анотація: Дані джерела, числом 900 окремих документів, або 303 загальні справи, були зібрані видавцем протягом двадцяти років його занять історією запорізьких козаків і вибрані їм з різних архівів - Архіву Закордонних Справ, Архіву Юстиції, Відділення Головного штабу в Москві. До цього видання також приєднані справи власного зібрання рукописів і зборів рукописів колекціонерів Катеринославської губернії. Всі ці документи охоплюють період часу 1651-1788 рр. і являють собою багатий матеріал для зовнішньої і внутрішньої історії запорізького козацтва.
 
Аннотация: Настоящие источники, числом 900 отдельных документов, или 303 общих дел, были собраны издателем в течение двадцати лет его занятий историей запорожских казаков и извлечены им из различных архивов - Архива Иностранных Дел, Архива Юстиции, Отделения Главного штаба в Москве. К этому изданию также присоединены дела собственного собрания рукописей и собрания рукописей некоторых коллекционеров Екатеринославской губернии. Все эти документы охватывают период времени 1651- 1788 гг. и представляют собой богатый материал для внешней и внутренней истории запорожского казачества.
Бібліографічний опис: Эварницкий, Д. И. Источники для истории запорожских козаков [Текст] Т. 1 / Д.И. Эварницкий. - Владимир : Типо-Литогр. Губерн. Правления, 1903. - 1072 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.03.2023
Кількість переглядів: 829
Переглянути