Краєзнавча Електронна бібліотека

Краткій очеркъ Земской медицины и Санитаріи въ Екатеринославской губерніи

> Анотація: Книга являє собою звіт про медико-санітарний стан Катеринославської губернії, складений завідуючим санітарним бюро А. Смидовичем. У ній розглядаються актуальні для 1913 року санітарні та медичні проблеми губернії; висвітлюється діяльність медичних організацій, установ та лікарень; розглянуто питання фінансування повітової медицини. Збірка представляє інтерес для всіх, хто цікавиться історією розвитку медицини і санітарії краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчёт о медико-санитарном состоянии Екатеринославской губернии, составленный заведующим санитарным бюро А. Смидовичем. В ней рассматриваются актуальные для 1913 года санитарные и медицинские проблемы губернии; освещается деятельность медицинских организаций, больниц и лечебниц, рассмотрены вопросы финансирования уездной медицины. Сборник представляет интерес для всех, кто интересуется историей развития медицины и санитарии края.
Бібліографічний опис: Краткий очерк земской медицины и санитарии. В Екатеринославской губернии [Текст]. - (Пояснение к экспонатам Екатеринославского губернского земства) / сост. А. Л. Смидович. - Екатеринослав : Тип. Губерн. Земства, 1913. - 120 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 18.07.2022
Кількість переглядів: 876
Переглянути