Краєзнавча Електронна бібліотека

Приложенія къ Постановленіямъ Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія 47-й очередной 1912 года сессіи (съ 7-го по 20-е декабря 1912 года)

> Анотація: Книга являє собою доповнення до постанов, які були прийняті Катеринославськими губернськими земськими зборами на черговій сесії 1912 року. Додаток містить документи щодо кожного засідання: списки учасників земських зборів, доповіді губернської управи та клопотання представників земств, а також заяви, пропозиції, подяки, кошториси видатків та ін. Ці документи охоплюють усі сфери життя губернії: вибори, фінансування, торгівлю, будівництво, освіту, охорону здоров'я, культуру, благодійність, сільське господарство та промисловість. На відміну від Додатків до постанов губернських зборів за попередні роки, матеріали книги надані у вигляді систематичного змісту за розділами.
 
Аннотация: Книга представляет собой дополнения к постановлениям, принятым Екатеринославским губернским земским собранием на очередной сессии 1912 года. Приложения содержат документы по каждому заседанию: списки участников земского собрания, доклады губернской управы и ходатайства представителей земств, а также заявления, предложения, благодарности, сметы расходов и др. Эти документы охватывают все сферы жизни губернии: выборы, финансирование, торговлю, строительство, образование, здравоохранение, культуру, благотворительность, сельское хозяйство и промышленность. В отличии от Приложений к постановлениям губернского собрания за предыдущие годы, материалы книги представлены в виде систематического оглавления по разделам.
Бібліографічний опис: Приложенія къ Постановленіямъ Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія 47-й очередной 1912 года сессіи (съ 7-го по 20-е декабря 1912 года) [Текст]. - Екатеринославъ : Типографія Губернскаго Земства, 1913. - 2405 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 1661
Переглянути