Столетие Екатеринославской классической гимназии 1805-1905 гг. Краткий исторический очерк
Анотація: Книга є історичним нарисом про Катеринославську класичну гімназію. У книзі описані: заснування та відкриття Головного народного училища в 1805 р., його подальше перетворення в гімназію, організація навчального процесу, управлінський і викладацький склад, а також відомості про фінансування та господарські питання училища. В додатку представлені: списки учнів , які закінчили гімназію та осіб, які служили в гімназії в 1805-1905 рр., виступи гімназистів та викладачів, спогади інспектора Павла Козловського про директорів гімназії.
 
Аннотация: Книга представляет собой исторический очерк о Екатеринославской классической гимназии. В книге описаны: основание и открытие Главного народного училища в 1805 г., его дальнейшее преобразование в гимназию, организация учебного процесса, управленческий и преподавательский состав, а также сведения о финансировании и хозяйственных вопросах училища. В приложениях представлены: списки учеников, закончивших гимназию и лиц, служивших в гимназии в 1805-1905 годах, выступления учащихся и преподавателей, воспоминания инспектора Павла Козловского о директорах гимназии.
Бібліографічний опис: Столетие Екатеринославской классической гимназии 1805-1905 гг. Краткий исторический очерк [Текст] / сост. Ф. Локоть. – Екатеринослав : [б. и.], 1908. – 391 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 14.12.2020
Кількість переглядів: 142
Переглянути