СТАТИСТИКА РОССІЙСКОЙ ІМПЕРІИ. XXII. ГЛАВНЕЙШІЯ ДАННЬІЯ ПОЗЕМЕЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ ПО ОБСЛЕДОВАНІЮ 1887 ГОДА .Выпускъ ХІІI. ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНІЯ
Анотація: Пропоноване видання дає загальні відомості про поземельну власність у повітах Катеринославської губернії. Перші три таблиці містять інформацію про кількість володінь і земель із розподілом їх на орну, сінокісну та пасовищну, лісову тощо; відомості за основними категоріями володінь і станам приватних власників (дворян, купців, міщан, селян). Четверта і п'ята таблиці присвячені розподілу земель за угіддями, а орних земель – за посівами.
 
Аннотация: Предлагаемое издание дает общие сведения о поземельной собственности в уездах Екатеринославской губернии. Первые три таблицы содержат информацию о количестве владений и земель с распределением их на пахотную, сенокосную и пастбищную, лесную и т.д. по главным категориям владений и сословиям частных владельцев (дворян, купцов, мещан, крестьян). Четвертая и пятая таблицы посвящены распределению земель по угодьям, а пахотных земель – по посевам.
Бібліографічний опис: Статистика Российской Империи. XXІІ. Главнейшие данные поземельной статистики по обследованию 1887 года [Текст]. Вып. XІІІ. Екатеринославская губерния / Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел. – С.-Петербург : Тип. П.И. Бабкина, 1897. – 15 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.10.2020
Кількість переглядів: 182
Переглянути