СМЕТА ДОХОДОВЪ И РАСХОДОВЪ Г. ЕКАТЕРИНОСЛАВА на 1912 годъ
Анотація: Книга є збірником кошторисів витрат і прибутків міста Катеринослава на 1912 р. У вигляді таблиць у книзі дані відомості про статті прибутку і витрат, розрахунки та пояснення з посиланнями на розпорядження Уряду, постанови Думи і документи з пояснювальними даними. Книга становить інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник смет расходов и доходов города Екатеринослава на 1912 г. В виде таблиц в книге даны сведения о предметах дохода и расхода, расчеты и объяснения со ссылками на распоряжения Правительства, постановления Думы и документы с объяснительными данными. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Смета доходов и расходов г.Екатеринослава на 1912 год [Текст]. - Екатеринослав : Тип. бывш. Братства Св. Владимира, 1912. - 530 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.10.2020
Кількість переглядів: 149
Переглянути