Краєзнавча Електронна бібліотека

Справочная Книга Екатеринославской Епархіи

> Анотація: У довіднику надаються відомості про місце знаходження церков і монастирів, їхні адреси, загальну кількість парафіян, їхню національність та віросповідання; дані про утримання причту, освітлюється штат і наявний склад парафій. Опис церков єпархії розділено за повітами із зазначенням сіл, які належать до парафії.
 
Аннотация: В справочнике предоставлены сведения о месте нахождения церквей и монастырей, их адреса, общее количество прихожан, их национальность и вероисповедание; данные по содержанию причета, освещается штат и наличный состав приходов. Описание церквей епархии разделено по уездам с указанием сел, входящих в приход.
Бібліографічний опис: Справочная книга Екатеринославской Епархии [Текст] / Екатеринославская Духовная Консистория. - Екатеринослав : Тип. Братства Свят. Владимира, 1908. - 1103 с.
Джерело електронної копії: стр.999-1002
Опубліковано: 18.09.2020
Кількість переглядів: 1140
Переглянути