Краєзнавча Електронна бібліотека

Сборник статей Екатеринославскаго научнаго общества

> Анотація: У представленій збірці опубліковані роботи що освітлюють Катеринославщину з точки зору природничих та гуманітарних наук. Матеріали знайомлять з історією, етнографією, економічним положенням населення краю, зі станом народної освіти та медицини Катеринославської губернії.
 
Аннотация: В представленном сборнике опубликованы работы освещающие Екатеринославщину с точки зрения естественных и гуманитарных наук. Материалы знакомят с историей, этнографией, экономическим положением населения края, с состоянием народного образования и медицины Екатеринославской губернии.
Бібліографічний опис: Сборник статей Екатеринославского научного общества по изучению края [Текст]. - Екатеринослав : [Тип. Губерн. земства], 1905. - 706 с. : ил. + прил. - Издан к XІІІ археологическому съезду в г. Екатеринославе
Відсутні сторінки: стр.187,188,III ч.-138,139, 30,31,32
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 07.12.2021
Кількість переглядів: 1176
Переглянути