СВЕДЕНІЯ О ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОМЪ СОСТОЯНІИ ЕКАТЕРИВОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНІИ за февраль месяцъ 1916 г. № 2-й. ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ
Анотація: Книга є зібранням відомостей про ветеринарно-санітарний стан Катеринославської губернії за місяцъ лютий 1916 г. № 2-й . У книзі висвітлюється діяльність ветеринарно-санітарної служби, наявна інформація про стан ветеринарно-санітарної діяльності в губернії, представлений короткий огляд епідемічних гострозаразних захворювань та боротьба з ними
 
Аннотация: Книга представляет собник сведений о ветеринарно саниткрном состояниии Екатеринославской губернии за февраль месяцъ 1916 г. № 2-й. В книге освещается деятельность ветеринарно-санитарной службы, информация о состоянии ветеринарно-санитарной деятельности в губернии,представлен краткий обзор эпидемических острозаразных заболеваний и борьба с ними
Бібліографічний опис: Сведения о ветеринарно-санитарном состоянии Екатеринославской губернии за февраль 1916г. №2-й [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губ.земства, 1916. - 94 с. - Б. ц.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 18.01.2021
Кількість переглядів: 302
Переглянути