СВЕДЕНІЯ о ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОМЪ СОСТОЯНІИ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНІИ за іюль месяцъ 1916 г. №7-й .Годъ двадцать второй
Анотація: Книга є зібранням відомостей про ветеринарно-санітарний стан Катеринославської губернії за за липень місяцъ 1916 г. №7-й . У книзі висвітлюється діяльність ветеринарно-санітарної служби, наявна інформація про стан ветеринарно-санітарної діяльності в губернії, представлений короткий огляд епідемічних гострозаразних захворювань та боротьба з ними
 
Аннотация: Книга представляет собник сведений о ветеринарно саниткрном состояниии Екатеринославской губернии за іюль месяцъ 1916 г. №7-й .В книге освещается деятельность ветеринарно-санитарной службы, информация о состоянии ветеринарно-санитарной деятельности в губернии,представлен краткий обзор эпидемических острозаразных заболеваний и борьба с ними
Бібліографічний опис: Сведения о ветеринарно-санитарном состоянии Екатеринославской губернии за июль м-ц 1916 год [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губ.земства, 1916. - 84 с. - Б. ц.
Відсутні сторінки: стр.31-33
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 30.04.2020
Кількість переглядів: 279
Переглянути