СВЕДЕНІЯ О ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОМЪ СОСТОЯНІИ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНІИ ЗА ІЮНЬ МЕСЯЦЪ 1916г. №6. Годъ двадцать второй
Анотація: Книга є зібранням відомостей про ветеринарно-санітарний стан Катеринославської губернії за червень місяць (№6) 1916 року. У книзі висвітлюється діяльність ветеринарно-санітарної служби, наявна інформація про стан ветеринарно-санітарної діяльності в губернії, представлений короткий огляд епідемічних гострозаразних захворювань та боротьба з ними
 
Аннотация: Книга представляет собник сведений о ветеринарно саниткрном состояниии Екатеринославской губернии за июнь месяц 1916 года №6.В книге освещается деятельность ветеринарно-санитарной службы, информация о состоянии ветеринарно-санитарной деятельности в губернии,представлен краткий обзор эпидемических острозаразных заболеваний и борьба с ними
Бібліографічний опис: Сведения о ветеринарно-санитарном состоянии Екатеринославской губернии за июнь м-ц 1916г. [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губ.земства, 1916. - 122 с. - Б. ц.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 10.08.2020
Кількість переглядів: 293
Переглянути