ИСТОРІЯ НОВОЙ СЕЧИ или ПОСЛЕДНЯГО КОША ЗАПОРОЖСКАГО, А,Скальскаго. Часть I
Анотація: Дана праця російського історика А. Скальковського є одним з перших досліджень по історії запорізького козацтва. Основою для його написання послужили численні документи, віднайдені автором в архівах Новоросійської губернії та Бессарабської області, і дозволили зробити масу нових відкриттів з історії Запорізької Січі. Знайдені Скальковським запорізькі документи, що представляють дипломатичне, церковне, військове, судове, торгове, адміністративне листування запорожців, дозволили по-новому поглянути на багато сторінок історії. У першій частині викладені відомості про походження, склад і управління Запорізького військового товариства.
 
Аннотация: Данный труд русского историка А. Скальковского является одним из первых исследований по истории запорожского казачества. Основой для его написания послужили многочисленные документы, найденные автором в архивах Новороссийской губернии и Бессарабской области, и позволившие сделать массу новых открытий по истории Запорожской Сечи. Найденные Скальковским запорожские документы, представляющие дипломатическую, церковную, военную, судебную, торговую, административную переписку запорожцев, позволили по-новому взглянуть на многие страницы истории. В первой части изложены сведения о происхождении, составе и управлении Запорожского военного общества.
Бібліографічний опис: Скальковский, А.История Новой-Сечи или последнего Коша Запорожского. В 3-х ч. Ч.1. [Текст] / А. Скальковский. - 3-е изд. - Одесса : Тип. А.Шульце, 1886. - 302 с. - Б. ц.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 29.04.2020
Кількість переглядів: 324
Переглянути