Краєзнавча Електронна бібліотека

Приложенія къ Постановленіямъ Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія XXXIX очередной 1904 года сессіи съ 12-го по 21-е декабря включительно

> Анотація: Книга являє собою доповнення до постанов, які були прийняті Катеринославськими губернськими земськими зборами на черговій сесії 1904 року. Додаток містить документи щодо кожного засідання: списки учасників земських зборів, доповіді губернської управи та клопотання представників земств, а також заяви, пропозиції, подяки, кошториси видатків та ін. Ці документи охоплюють усі сфери життя губернії: фінансування, торгівлю, освіту, охорону здоров'я, культуру, благодійність, сільське господарство та промисловість. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой дополнения к постановлениям, принятым Екатеринославским губернским земским собранием на очередной сессии 1904 года. Приложения содержат документы по каждому заседанию: списки участников земского собрания, доклады губернской управы и ходатайства представителей земств, а также заявления, предложения, благодарности, сметы расходов и др. Эти документы охватывают все сферы жизни губернии: финансирование, торговлю, образование, здравоохранение, культуру, благотворительность, сельское хозяйство и промышленность. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Приложенія къ Постановленіямъ Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія XXXIX очередной 1904 года сессіи съ 12-го по 21-е декабря включительно [Текст]. - Екатеринославъ : Типографія Губернскаго Земства, 1905. - 1792 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 1614
Переглянути