Протоколы Александровскаго Уезднаго Земскаго Собранія чрезвычайной, 1и 2 февраля и третьей очередной, съ 26 сентября по 30 октября 1868 г..Сессіи съ приложеніми
Анотація: Книга являє собою протоколи засідань Олександрівського повітового земського зібрання надзвичайної і чергової сесій 1868 року і постанов, прийнятих на них. Ці постанови охоплюють різні сфери життя губернії: фінансування, оподаткування, сільське господарство, торгівлю, освіту, охорону здоров'я. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой протоколы заседаний Александровского уездного земского собрания чрезвычайной и очередной сессий 1868 года и постановлений, принятых на них. Эти постановления охватывают различные сферы жизни губернии: финансирование, налогообложение, сельское хозяйство, торговлю, образование, здравоохранение. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Протоколы Александровского уездного земского собрания чрезвычайной, 1 и 2 февраля, и третьей очередной, с 26 сентября по 30 октября 1868 г., сессий [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Я. М. Чаусского, 1868. - 463 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 28.02.2020
Кількість переглядів: 338
Переглянути