Краєзнавча Електронна бібліотека

Календарь-Ежегодникъ Приднепровье. 1910 годъ

> Анотація: У виданні представлено великий спектр рекламних, статистичних та довідкових матеріалів Придніпров'я. У щорічнику, крім спеціальних календарних і довідкових відомостей, висвітлюється промисловий, історичний та культурний розвиток краю. Видання доповнене великою кількістю фотографій і малюнків. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: В издании представлен большой спектр рекламных, статистических и справочных материалов Приднепровья. В ежегоднике, помимо специальных календарных и справочных сведений, освещается промышленное, историческое и культурное развитие края. Издание снабжено большим количеством фотографий и рисунков. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Календарь-ежегодник "Приднепровье". 1910 г. [Текст] / сост. А.Г. Авчинников. - Екатеринослав : Тип. М. С. Копылова, 1910. - 388 с. : ил.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 17.07.2023
Кількість переглядів: 1263
Переглянути