Краєзнавча Електронна бібліотека

Настінне малювання українських хат та господарських будівель при них

> Анотація: Одним із яскравих явищ народного мистецтва Катеринославщини першої третини ХХ ст. є хатнє малювання, зафіксоване майже в п’ятдесяти осередках, розташованих на лівобережжі й правобережжі Дніпра. Частина його відображена в книзі Євгенії Берченко, яка протягом 1924–1928 років досліджувала стінопис у Криворізькій, Дніпропетровській та Кременчуцькій округах губернії. Книга, по суті, є каталогом, до якого увійшли фотозображення прикладів розпису українських хат і господарчих будівель в окремих селах. Фотографії супроводжуються науковим описом українською та німецькою мовами. Також книга доповнена детальним описом технології виготовлення фарб і власне створення самих розмальовок.
 
Аннотация: Одним из ярких явлений народного искусства Екатеринославщины первой трети ХХ ст. есть роспись жилья, зафиксированный почти в пятидесяти селах, расположенных на левобережьи и правобережьи Днепра. Часть его отображена в книге Евгении Берченко, которая на протяжении 1924–1928 годов исследовала стенопись в Криворожской, Днепропетровской и Кременчуцкой округах губернии. Книга, по сути, есть каталогом, в который вошли фотоизображения примеров росписи украинских хат и хозяйственных построек в отдельных селах. Фотографии сопровождаются научным описанием украинским и немецким языками. Также книга дополнена детальным описанием технологии приготовления красок и создания самих росписей.
Бібліографічний опис: Берченко, Є. В. Настінне малювання українських хат та господарських будівель при них. Зошит 1. Дніпропетровщина [Текст] / Є.В. Берченко. - Харків-Київ : Держвидав України, 1930. - 41 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 07.12.2021
Кількість переглядів: 2675
Переглянути