Постановленія XXX очередной сессіи Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія съ 4-го по 13 декабря 1895 года. Съ Приложеніями
Анотація: Книга являє собою журнали засідань Катеринославських губернських земських зборів на черговій сесії 1895 року і постанов, які ними були прийняті. Ці постанови охоплюють усі сфери життя губернії: вибори, фінансування, комунальне та сільське господарства, торгівлю, освіту, охорону здоров'я, культуру, промисловість, соціальні та благодійні питання і т. ін. У Додатку також є кошториси губернських земських повинностей на 1896 рік. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой журналы заседаний Екатеринославского губернского земского собрания очередной сессии 1895 года и постановлений, принятых на ней. Эти постановления охватывают все сферы жизни губернии: выборы, финансирование, коммунальное и сельское хозяйства, торговлю, образование, здравоохранение, культуру, промышленность, социальные и благотворительные вопросы и многое другое. В Приложениях также имеются сметы денежных губернских земских повинностей на 1896 год. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Постановленія XXX очередной сессіи Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія съ 4-го по 13 декабря 1895 года. Съ Приложеніями [Текст]. - Екатеринославъ : Тип. Губерн. Правленія, 1896. - 955 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 1465
Переглянути