Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2017 рік
Анотація: Календар «Моє Придніпров'я» – методико-бібліографічний покажчик, який містить хронологічний перелік пам'ятних дат і подій минулого Дніпропетровщини, а також текстові довідки та бібліографічні матеріали до більшості дат. Мета покажчика – допомогти бібліотекарям, учителям, викладачам середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, журналістам, краєзнавцям у поширенні знань з історії рідного краю, популяризації імен діячів науки, культури, мистецтва, пов'язаних із Дніпропетровщиною.Користуючись матеріалами календаря, можна відзначити пам'ятні дати, оформити книжкову виставку, провести масові заходи, перегляди літератури. Покажчик також зорієнтує при плануванні роботи з популяризації краєзнавчої літератури, виконанні краєзнавчих бібліографічних довідок, в індивідуальній роботі з читачами.
 
Аннотация: Календарь «Мое Приднепровье» - методико-библиографический указатель, который содержит хронологический перечень памятных дат и событий прошлого Днепропетровщины, а также текстовые справки и библиографические материалы к большинству дат. Цель указателя - помочь библиотекарям, учителям, преподавателям средних специальных и высших учебных заведений, журналистам, краеведам в распространении знаний по истории родного края, популяризации имен деятелей науки, культуры, искусства, связанных с Днепропетровщиной.Пользуясь материалами календаря, можно отметить памятные даты, оформить книжную выставку, провести массовые мероприятия, просмотры литературы. Указатель также сориентирует при планировании работы по популяризации краеведческой литературы, выполнении краеведческих библиографических справок, в индивидуальной работе с читателями.
Бібліографічний опис: Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2017 рік [Текст]: бібліогр. видання / упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2016.– 196 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 14.02.2017
Кількість переглядів: 892
Переглянути