Гордість села Дмитрівка: Михайло Комаров(1844-1913)
Анотація: У брошурі, написаній на основі широкого кола документів, листів, спогадів та праць літераторів і істориків різних поколінь, розповідається про унікальну людину – Михайла Федоровича Комарова, юриста за освітою і посадою, який увійшов в історію української науки і культури останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. Розраховано перш за все на жителів села Дмитрівка та Петропавлівського району, звідки Михайло Комаров пішов у велике життя.
 
Аннотация: В брошюре, написанной на основе широкого круга документов, писем, воспоминаний и работ литераторов и историков разных поколений, рассказывается об уникальном человеке - Михаиле Федоровиче Комарове, юристе по образованию и должности, вошедшему в историю украинской науки и культуры последней четверти XIX - начала ХХ ст. Рассчитан, прежде всего, на жителей села Дмитровка и Петропавловского района, откуда Михаил Комаров ушел в большую жизнь.
 
Annotation: The brochure is based on a wide range of documents, letters, memories and works of writers and historians of different generations. It describes a unique man – Mikhailo Fedorovych Komarov, a lawyer,who made a big contribution to the Ukrainian science and culture of the last quarter of the nineteenth - early twentieth century.The work is aimed primarily at the dwellers of Dmytrivka village and Petropavlivka district of Dnipropetrovsk oblast from where comes Mikhailo Komarov.
Бібліографічний опис: Швидько, Ганна. Гордість села Дмитрівка: Михайло Комаров (1844–1913) [Текст] / Г.К. Швидько.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2015.– 36 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 08.11.2016
Кількість переглядів: 718
Переглянути