Краєзнавча Електронна бібліотека

Публічні бібліотеки Дніпропетровської області. Довідник

> Анотація: У Довіднику надано інформацію про 674 бібліотечні заклади області системи Міністерства культури України. Укладачі видання намагалися якнайповніше задовольнити потреби людей, чиї інтереси об'єднала бібліотечна справа, надати вичерпну інформацію про публічні бібліотеки області і зробити його зручним у користуванні. Видання буде корисним працівникам органів місцевої влади та управління, сфери культури, освіти, бібліотечним спеціалістам.
 
Аннотация: В Справочнике предоставлена информация о 674 библиотечных учреждениях области системы Министерства культуры Украины. Составители издания пытались наиболее полно удовлетворить потребности людей, чьи интересы объединило библиотечное дело, предоставить исчерпывающую информацию о публичных библиотеках области и сделать его удобным в использовании. Издание будет полезно работникам органов местной власти и управления, сферы культуры, образования, библиотечным специалистам, общественности.
 
Annotation: The Handbook provides information about 674 library facilities that belong to the Ministry of Culture of Ukraine and are located in Dnipropetrovsk oblast. The authors tried to meet the needs of people who work in library field and to provide comprehensive information about oblast's public libraries and to make the edition user friendly.The publication will be helpful for employees of local government and authorities,culture, education, library professionals
Бібліографічний опис: Публічні бібліотеки Дніпропетровської області [Текст]: довідник / Уклад.: І. Луньова, Я. Панченко.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2015.– 196 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 08.11.2016
Кількість переглядів: 1116
Переглянути