Краєзнавча Електронна бібліотека

Приложенія къ Постановленіямъ Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія XLIII очередной 1908 г. сессіи (съ 8 по 22 января 1909 г. включительно)

> Анотація: Книга являє собою доповнення до постанов, які були прийняті Катеринославськими губернськими земськими зборами на черговій сесії 1908 року. Додаток містить документи щодо кожного засідання: списки учасників земських зборів, перелік питань, що були розглянуті на цих засіданнях, доповіді та клопотання губернської управи, а також заяви, пропозиції, подяки та ін. Ці документи охоплюють усі сфери життя губернії: фінансування, торгівлю, освіту, охорону здоров'я, культуру, благодійність, сільське господарство та промисловість . Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой дополнения к постановлениям, принятым Екатеринославским губернским земским собранием на очередной сессии 1908 года. Приложения содержат документы по каждому заседанию: списки участников земского собрания, перечень вопросов, рассматриваемых на этих заседаниях, доклады и ходатайства губернской управы, а также заявления, предложения, благодарности и др. Эти документы охватывают все сферы жизни губернии: финансирование, торговлю, образование, здравоохранение, культуру, благотворительность, сельское хозяйство и промышленность. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Приложенія къ Постановлениямъ Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія XLIII очередной 1908 г. сессіи (съ 8 по 22 января 1909 г. включительно) [Текст]. - Екатеринославъ : Тип. Губерн. Земства, 1909. - 822 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 1646
Переглянути