Краєзнавча Електронна бібліотека

Дмитро Яворницький і українська національна ідентичність. Інформаційно-бібліографічний покажчик

> Анотація: Інформаційно-бібліографічна збірка «Дмитро Яворницький і українська національна ідентичність» має на меті поєднати інформацію про витвори національного мистецтва, які складають український національний етнографічний спадок, якому приділяв у своїй діяльності велику увагу Д.І. Яворницький. Матеріал згруповано за тематичними розділами. Кожний із розділів має бібліографічний список видань з фондів ДОУНБ. Наданий матеріал стане у нагоді широкому загалу, щоб отримати уявлення про українське ужиткове мистецтво, яке вивчав і розповсюджував Д.І. Яворницький.
 
Аннотация: Цель информационно-библиографического сборника «Дмитрий Яворницкий и украинская национальная идентичность» - объединить информацию о произведениях национального искусства, составляющих украинское национальное этнографическое наследство, которому уделял в своей деятельности большое внимание Д.И. Яворницкий. Материал сгруппирован по тематическим разделам. Каждый из разделов имеет библиографический список изданий с фондов ДОУНБ. Предоставленный материал пригодится широкой общественности, чтобы получить представление об украинском прикладном искусстве, которое изучал и распространял Д.И. Яворницкий.
 
Annotation: Informational and bibliographic collection "Dmytro Yavornytsky and Ukrainian national identity" aims to combine information on national art items that make up the national Ukrainian ethnographic inheritance. D.I. Yavornytsky appreciated this inheritance highly. Materials are grouped by thematic sections. Each chapter has a bibliographical list of publications from the collection of the Dnipropetrovsk Universal Scientific Library . The provided material will be useful for the wide audience interested to get a glimpse of Ukrainian applied art, which was studied and promoted by D.I. Yavornytsky.
Бібліографічний опис: Дмитро Яворницький і українська національна ідентичність [Текст]: інформаційно-бібліографічний покажчик / упоряд.: В.А. Піскун, Н.Е. Кондратьєва.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2016.– 44 с.
Відсутні сторінки: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 21.04.2021
Кількість переглядів: 1502
Переглянути