Генрик Сенкевич. Бібліографічний покажчик
Анотація: До покажчика увійшла бібліографія творів письменника, літературознавчих студій із польської літератури, а також статті про творчість Г. Сенкевича та екранізацію його романів. Біобібліографічний покажчик виконаний на базі електронних каталогів ДОУНБ, фондів відділу документів іноземними мовами та відділу мистецтв.
 
Аннотация: В указатель вошла библиография произведений писателя, литературоведческих исследований из польской литературы, а также статьи о творчестве Г. Сенкевича и экранизации его романов. Библиографический указатель выполнен на базе электронных каталогов ДОУНБ, фондов отдела документов на иностранных языках и отдела искусств.
 
Annotation: The Index contains the bibliography of the writer’s works, his literary studies of Polish literature, as well as articles about the work of H. Sienkiewicz and the film adaptation of his novels. The Bibliographic index is compiled on the basis of Dnipropetrovsk Oblast Universal Scientific Library (DOUNB) electronic catalogs, the resources from the departments of foreign languages and arts .
Бібліографічний опис: Генрік Сенкевич [Текст]: біобібліографічний покажчик / Упорядн.: О.А. Захарова, О.В. Прокоф’єва.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2016.– 20 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 27.09.2016
Кількість переглядів: 615
Переглянути