Краєзнавча Електронна бібліотека

Дніпропетровська бібліотечна асоціація . 2013-2

> Анотація: Представлене видання є другим випуском інформаційного бюлетеня «Вісник Дніпропетровської бібліотечної асоціації». У випуску йдеться про переможців конкурсів та нагороджених відзнаками Української бібліотечної асоціації; звіт Дніпропетровської бібліотечної асоціації за 2012 р.; проведення регіональної кампанії «Дніпропетровщина читає Олеся Гончара»; узагальнено досвід ведення бібліотечного блогу в бібліотеках навчальних закладів міста; представлено концепцію інтелектуалізації бібліотечної професії; підведені підсумки регіонального конкурсу «Бібліопані» та здійснено презентацію книжкової полиці бібліотекаря з новинками професійних періодичних видань.
 
Аннотация: Представленное издание является вторым выпуском информационного бюллетеня «Вестник Днепропетровской библиотечной ассоциации». В выпуске представлены материалы о победителях конкурсов и награжденных знаками отличия Украинской библиотечной ассоциации; отчетно-выборной конференции Днепропетровской библиотечной ассоциации 2012 г.; о проведении региональной кампании «Днепропетровщина читает Олеся Гончара»; обобщен опыт ведения библиотечного блога в библиотеках учебных заведений города; представлена концепция интеллектуализации библиотечной профессии; подведены итоги регионального конкурса «Библиопани»; представлена презентация книжной полки библиотекаря с новинками профессиональных периодических изданий.
 
Annotation: The presented publication is the second edition of the newsletter the Bulletin of the Dnipropetrovsk Library Association. In this newsletter one can find materials about the contest winners and awardees of the Ukrainian Library Association; the Dnipropetrovs’k Library Association report for the year 2012; about realization of the regional campaign “Dnipropetrovs’k region is reading works by Oles’ Honchar”; also the experience of library blog keeping in the educational establishments of the city was summarized there; the concept of the library profession intellectualization was presented; the regional contest “Bibliopany” (“Miss Library”) was summed up, and the presentation of the librarian’s bookshelf with new professional periodicals was carried out.
Бібліографічний опис: Дніпропетровська бібліотечна асоціація.Вісник Дніпропетровської бібліотечної асоціаціі: інформ. бюл.- Д.: ДОУНБ, 2013.- Вип.2 / підгот.: І.Луньова, 2013.- 24с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 07.06.2021
Кількість переглядів: 1246
Переглянути