Отчетъ Екатеринославскому Губернскому Земству представленный профессоромъ В.В.Куриловым. Выпускъ VI.Верхнеднепровскій уездъ
Анотація: У цьому випуску «Матеріалів з оцінки земель» представлені дані, що характеризують чорноземні грунти Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії, описуються деталі ґрунтових досліджень, дана топографічна і кліматична характеристика повіту. У вигляді таблиць представлені дані механічного та хімічного аналізу грунту, опис місць з яких брали грунтові зразки. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: В настоящем выпуске «Материалов по оценке земель» представлены данные, характеризующие черноземные почвы Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии, описываются детали почвенных исследований, дана топографическая и климатическая характеристика уезда. В виде таблиц представлены данные механического и химического анализа почвы, опись мест из которых брали почвенные образцы. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославскому губернскому земству [Текст]. Вып.VІ. Верхнеднепровский уезд / сост. В.В. Курилов. - Екатеринослав : Тип. губернского земства, 1912. - 54 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 25.10.2019
Кількість переглядів: 360
Переглянути