Постановленія Днепроровскаго Уезднаго Земскаго Собранія чрезвычайной сессіи созыва 28-го апреля 1877 года. И очередной сессіи 1877 года (съ 10 по 15 октября) съ приложеніями
Анотація: Книга являє собою журнали засідань Дніпровського повітового земського зібрання надзвичайної та чергової сесії 1877 року і постанов, які були прийняті. Ці постанови охоплюють усі сфери життя губернії: вибори, фінансування, комунальне та сільське господарства, торгівлю, освіту, охорону здоров'я, культуру, соціальні та благодійні питання і т. ін. На надзвичайних зборах розглядалися доповіді про різні потреби, викликані воєнним часом; про видачу грошової допомоги сім'ям військовослужбовців і селянам, які постраждали від повені та ін. У збірнику є перелік усіх учасників Дніпровського повітового земського зібрання – губернських гласних. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой журналы заседаний Днепровского уездного земского собрания чрезвычайной и очередной сессий 1877 года и постановлений, принятых на них. Эти постановления охватывают все сферы жизни губернии: выборы, финансирование, коммунальное и сельское хозяйство, торговлю, образование, здравоохранение, культуру, социальные и благотворительные вопросы и многое другое. На чрезвычайном собрании рассматривались доклады о различных надобностях, вызываемых военным временем; о выдаче денежного пособия семьям военнослужащих и крестьянам, пострадавшим от наводнения и мн.др. В сборнике имеется список всех участников Днепровского уездного земского собрания – губернских гласных. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Постановления Днепровского уездного земского собрания чрезвычайной сессии созыва 28-го апреля 1877 года и очередной сессии 1877 года (с 10-го по 15-е октября) с приложениями [Текст]. - Херсон: Тип. Н. О. Ващенко, 1878. – XIV, 355 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 18.10.2019
Кількість переглядів: 463
Переглянути