Постановленія Днепровскаго уезднаго земскаго собранія очередной сессіи съ 10-го по 15-е 1878 года. чрезвычайной сессіи
Анотація: Книга являє собою журнали засідань Дніпровського повітового земського зібрання сесії 1878 року і постанов, які були прийняті. Ці постанови охоплюють усі сфери життя губернії: вибори, фінансування, комунальне та сільське господарства, торгівлю, освіту, охорону здоров'я, культуру, соціальні та благодійні питання і т. ін. У збірнику є перелік усіх учасників Дніпровського повітового земського зібрання – губернських гласних. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой журналы заседаний Днепровского уездного земского собрания сессии 1878 года и постановлений, принятых на ней. Эти постановления охватывают все сферы жизни губернии: выборы, финансирование, коммунальное и сельское хозяйство, торговлю, образование, здравоохранение, культуру, социальные и благотворительные вопросы и многое другое. В сборнике имеется список всех участников Днепровского уездного земского собрания – губернских гласных. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Постановления Днепровского уездного земского собрания очередной сессии с 10-го по 15-е октября 1878 года и чрезвычайной сессии 1879 г., созыва 16-го марта (с приложениями) [Текст]. - Херсон : Тип. Н. О. Ващенко, 1879. - 353 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 18.10.2019
Кількість переглядів: 337
Переглянути