Краєзнавча Електронна бібліотека

Журналы и доклады Славяносербскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія 47-й очередной сессіи 1912 года и экстренныхъ засѣданій 27 января и 11 мая 1912 года съ приложеніями

> Анотація: Книга являє собою збірник доповідей та звітів, що були заслухані та розглянуті на засіданнях Слов'яносербського Повітового земського зібрання у 1912 році. Ці доповіді охоплюють багато сфер життя губернії: фінансування, будівництво, охорону здоров’я, освіту, комунальне та сільське господарства, культуру, соціальні питання. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник докладов и отчетов, заслушанных и рассмотренных на заседаниях Славяносербского уездного земского собрания в 1912 году. Эти доклады охватывают многие сферы жизни уезда: финансирование, строительство, здравоохранение, образование, коммунальное и сельское хозяйства, социальные вопросы. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Журналы и доклады Славяносербского уездного земского собрания 47-ой очередной сессии 1912 года и экстренных заседаний 27 января и 11 мая 1912 г. [Текст]. - Луганск : Типо-лит. С. М. Гаммерштейн, 1913. - 533с.: прил.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 897
Переглянути