Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Уездной Земской Управы за 1910 годъ. Часть 2-я. Медицина и Санитарія

> Анотація: Книга являє собою звіт про медико-санітарний стан Катеринославського повіту, складений санітарним лікарем П. Ленчовським. У ній розглядаються актуальні для 1910 року санітарні та медичні проблеми губернії; висвітлюється діяльність Повітової Медичної Ради та лікарень; проведено аналіз діяльності лікарських дільниць та ін. Збірка представляє інтерес для всіх, хто цікавиться історією розвитку медицини і санітарії краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчёт о медико-санитарном состоянии Екатеринославского уезда, составленный санитарным врачом П. Ленчовским. В ней рассматриваются актуальные для 1910 года санитарные и медицинские проблемы губернии; освещается деятельность Уездного Медицинского Совета, больниц и лечебниц, проведен анализ деятельности врачебных участков и др. Сборник представляет интерес для всех, кто интересуется историей развития медицины и санитарии края.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской уездной земской управы за 1910 год [Текст] Ч. 2. Медицина и санитария / сост. П. Э. Ленчовский. - Екатеринослав : Тип. К.А. Андрущенко, 1911. - 408 с.: карта.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 22.05.2019
Кількість переглядів: 1100
Переглянути