Пчела. Орган Екатеринославскаго Общества Пчеловодства.Апрель 1902 года № 4 Год третий
Анотація: Журнал представляє собою періодичне видання Органу Катеринославського Товариства Бджільництва. На його сторінках представлені протоколи засідань товариства, звіт про діяльність Товариства за 1901 рік, бухгалтерські звіти, інформація про хвороби та ворогах бджіл, надані корисні поради із бджільництва, відповіді на запитання читачів.
 
Аннотация: Журнал представляет собой периодическое издание Органа Екатеринославского Общества Пчеловодства. На его страницах представлены протоколы заседаний товарищества, отчет о деятельности Общества за 1901 год, бухгалтерские отчеты, информация о болезнях и врагах пчел, даны полезные советы по пчеловодству, ответы на вопросы читателей.
Бібліографічний опис: Пчела [Текст] / ред. М.К. Новосельский. - Екатеринослав : Екатеринославское Общество Пчеловодства, 1902. - Апрель. - № 4.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 26.12.2019
Кількість переглядів: 333
Переглянути