Краєзнавча Електронна бібліотека

Екатеринославская губернія. Руководство для начальныхъ училищъ означенной губерніи. Составилъ народный учитель Ив. Ив. Хмировъ

> Анотація: Книга є коротким посібником з вивчення курсу географії рідного краю для учнів початкових класів. У книзі надані всі найважливіші соціально-географічні відомості про Катеринославську губернію: кордони, рельєф, корисні копалини, водні ресурси, клімат, розвиток промисловості і сільського господарства, склад населення у великих містах і по повітах у цілому.
 
Аннотация: Книга представляет собой краткое пособие по изучению курса географии родного края для учащихся начальных классов. В книге содержатся все важнейшие социально-географические сведения о Екатеринославской губернии: границы, рельеф, полезные ископаемые, водные ресурсы, климат, развитие промышленности и сельского хозяйства, состав населения в крупных городах и по уездам в целом.
Бібліографічний опис: Екатеринославская губернія. Руководство для начальныхъ училищъ означенной губерніи [Текст] / сост. И. И. Хмировъ. - Александровскъ : Типографія Б. Я. Штернъ, 1894. - 23 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 17.07.2023
Кількість переглядів: 1999
Переглянути