Денежный отчетъ Днепровской Уездной Земской Управы за 1912 г
Анотація: Книга є збіркою бухгалтерських документів Дніпровської повітової земської управи за 1912 рік. У вигляді таблиць у книзі надані: відомості про всі оборотні кошти земської управи, про борги та невиконані грошові зобов’язання, звіти приходу і витрат грошових сум на потреби земства. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник бухгалтерских документов Днепровской уездной земской управы за 1912 год. В виде таблиц в книге представлены: сведения обо всех оборотных средствах кассы земской управы, о долгах и невыполненных денежных обязательствах; отчеты прихода и расхода денежных сумм на нужды земства. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Денежный отчет Днепровской уездной земской управы за 1912 год [Текст]. - Алешки : Типо-Литогр. Л.Г.Шпиро, 1913. - 333 с.: прил.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 29.03.2019
Кількість переглядів: 431
Переглянути